Foto
Fotograf: Erik Lundqvist. Stockholms stadsarkiv

Finnhamn: Arrendator K. G. Ljungberg utanför båthuset i maj 1945

Finnhamn i norra skärgården består av öarna Stora Jolpan, Lilla Jolpan och Idholmen. År 1943 köpte Stockholms stad området för att kunna erbjuda även mindre bemedlade möjlighet till rekreation. År 1998 övergick ägandeskapet till Skärgårdsstiftelsen.

Uppdaterad