Text
Författare: Fredriksson, Göran, Lindhagen, Suzanne (f. 1947). Stockholms stadsmuseum

S:t Görans kyrka / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Göran Fredriksson]

"S:t Görans kyrkas äldsta del är tornet, en del av det S:t Görans kapell som uppfördes här 1907–10. Arkitekt till detta äldre kapell var Gustaf Améen (1864–1949). Hela kapellet, förutom torndelen, revs 1955 och 1958 invigdes den nya S:t Görans kyrka, uppförd enligt arkitekten Adrian Langendals (1904–1970) ritningar."

är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad