Text
Författare: Johansson, Ingrid (f. 1950), Lindhagen, Suzanne (f. 1947). Stockholms stadsmuseum

Katarina kyrka / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Ingrid Johansson]

"Katarina kyrka uppfördes under åren 1656–95 enligt arkitekten Jean de la Vallées ritningar. Redan grundläggningsåret 1656 hölls, under ett provisoriskt tak, den första gudstjänsten, men kyrkan stod inte färdig förrän nästan fyrtio år senare. Jean de la Vallée (1620–96) var en av de ledande arkitekterna i Sverige under 1600-talets andra hälft. /.../ Rekonstruktionen efter den senaste branden 1990 har arkitekten Ove Hidemark (f 1931) stått för."

Katarina kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad