Foto

Kanaanbadet: Simma på tid?

Kanaanbadet har fått sitt namn efter ett gammalt torp som låg här på 1700-talet. Här låg även Sveriges första ungdomsgård, invigd 1933.