Text

S:ta Clara kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

"S:ta Clara kyrka uppfördes 1572–90. Troligen var arkitekten, byggmästaren och skulptören Willem Boy (sannolikt född 1520, död 1592) delaktig i projekteringen av Clara kyrka. /.../ Efter en eldsvåda 1751 åter­uppbyggdes Clara kyrka efter ritningar av Carl Hårleman (1700–53). Helgo Zettervall (1831–1907) ledde en ombyggnad av kyrkan 1884–86, då tornet fick sin nygotiska form. Interiören präglas av Agi Lindegrens (1858–1927) renove­ring 1906–07."

S:ta Clara kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.