Foto

Manilla: Präst och två män vid Pär Aron Borgs bröstbild

Fotografi ur Manillaskolans arkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Manillaskolan 200 år

Manillaskolan 200 år