Text

S:t Tomas kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto: Göran Fredriksson]

"S:t Tomas kyrka byggdes 1958–59 och invigdes 1960. Arkitekt var Peter Celsing (1920–74) som påbörjade ritningsarbetet redan 1953."

S:t Tomas kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.