Text
Författare: Fredriksson, Göran, Lindhagen, Suzanne (f. 1947). Stadsmuseet i Stockholm

Mariehällskyrkan / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Göran Fredriksson]

"Mariehällskyrkan uppfördes åren 1922–24, ursprungligen som församlingshus för Bromma församling, och invigdes 1925. Arkitekt var Carl Alfred Danielsson-Bååk (1872–1967), som även ritade villor för AB Hem på landet och under 1900-talets första decennier ett flertal flerfamiljshus i Stockholms innerstad. 1972 invigdes den f d hörsalen/kyrksalen som kyrka och fick namnet Mariehällskyrkan."

Mariehällskyrkan är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad