Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Manilla: Kyrksalen på Manillaskolan

Fotografi ur Manillaskolans arkiv. Interiör av kyrksalen kristusbild samt de tre målande fönstren som var med på Stockholmsutställningen år 1866. Jenny Lind donerade år 1848 en penningsumma för inredande av kyrksalen. Av dessa medel användes 2.750 rdr till anskaffande av en Åkerman-orgel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad