Foto

Älvsjöbadet: Från badets invigning 22 juni 1938

Den lilla runda plaskdammen till höger finns fortfarande kvar.