Foto

Klara Östra Kyrkogata 14. Gården västerut med Klara kyrkas torn i fonden