Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Eriksson, Ann (f. 1948), Mannerfelt, Karine (f. 1951). Stockholms stadsbibliotek

Från fostran till samarbete - Stockholms kolonirörelses historia / Karine Mannerfelt och Ann Eriksson

Syskonparet Anna och Carl Lindhagen var pionjärer på området och drevs av ett patos att förbättra villkoren för Stockholms arbetarklass, som på den tiden bodde i små och dragiga lägenheter. Kolonilotten sågs som en hygienisk landvinning för arbetarfamiljen. Där kunde familjemedlemmarna andas frisk luft, syssla med annat än vad de gjorde i sina monotona arbeten och odla nyttoväxter till hushållet. 13 sidor.

Utdrag ur Kolonilotten - världens trädgård. - 2009. - S. 162-174

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad