Litteraturtips
Författare: Eriksson, Ann (f. 1948), Mannerfelt, Karine (f. 1951). Stockholms stadsbibliotek

Kolonilotten - världens trädgård / Karine Mannerfelt och Ann Eriksson

Kolonilotten - världens trädgård innehåller flera inervjuer med nutida kolonister som brukar koloniföreningens arrenderade jord i stadens norra, västra och södra förorter. Personliga porträtt ges sida vid sida med ett rikt bildmaterial.

Boken avslutas med en kort historik över Kolonilottens historia i Stockholm, samt en intressant och användbar litteraturlista. 177 sidor.

Uppdaterad