Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Den skadade mannen är engelska flygbefälhavaren Wing Commander RIK Edwards.

Edwards hade befäl över det engelska militära tvåmotoriga passagerarplan som störtade i nordvästra Stockholm den 18 februari 1951.
Planet med 21 personer ombord störtade i närheten av Råcksa Gård efter ett misslyckat nödlandningsförsök på Bromma flygplats. En andrepilot avled i samband med olyckan.

Den engelska militära graden "Wing Commander" motsvarar majors grad i svenska flygvapnet.

Uppdaterad