Foto

Lantbruksakademiens gård. Mäster Samuelsgatan 47