Text
Författare: Fredriksson, Göran, Jermsten, Elisabet. Stadsmuseet i Stockholm

Hässelby Villastads kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto: Göran Fredriksson]

"Hässelby Villastads kyrka började byggas i mars 1939 och invigdes i oktober samma år. Byggnaden är ritad av arkitekten Folke Hjortzberg (1906–79) som var biträdande länsarkitekt i Stockholms län 1935–1964."

Hässelby Villastads kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad