Text
Författare: Fredriksson, Göran, Jermsten, Elisabet. Stockholms stadsmuseum

Hedvig Eleonora kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto: Göran Fredriksson]

”Hedvig Eleonora kyrka invigdes 1737 men hade börjat byggas redan 1669. Byggnadsarbetet låg nere 50 år och återupptogs 1724. Kyrkans torn stod inte klart förrän 1868. De första ritningarna till kyrkan gjordes av Jean de la Vallée (1620–96). /…/ Efter det långa uppehållet fortsatte bygget, då efter Göran Josuae Adelcrantz’ (1668–1739) ritningar.”

Hedvig Eleonora kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad