Foto

Konstnär Franzén, 1955. Inför utställningen Söder i konsten