Text
Författare: Fredriksson, Göran, Lindhagen, Suzanne (f. 1947). Stockholms stadsmuseum

Engelbrektskyrkan / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Göran Fredriksson]

"Engelbrektskyrkan uppfördes under åren 1910–14 efter en arkitekttävling, som vanns av Lars Israel Wahlman (1870–1952). Intilliggande församlingshem, vilket även ingick i tävlingen, stod färdigt 1911 medan kyrkan invigdes 1914. /.../ Av många betraktas Wahlman som en av de ledande kyrkobyggnadsarkitekterna under 1900-talets första hälft."

Engelbrektskyrkan är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad