Text
Författare: Johansson, Ingrid (f. 1950), Lindhagen, Suzanne (f. 1947). Stadsmuseet i Stockholm

Djurgårdskyrkan / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Ingrid Johansson]

"Djurgårdskyrkan uppfördes 1827–28, i första hand som skolhus, men den kom även att nyttjas som kyrkolokal. Byggnaden uppfördes på initiativ av grosshandlaren och varvsägaren John Burgman och det var också han som donerade den till dåvarande Kongl. Djurgårdsförsamlingen. Djurgårdskyrkans arkitekt är okänd. Från och med 1865 användes byggnaden endast för skolverksamhet men omdanades 1880 till kyrka och har sedan dess fungerat som sådan."

Djurgårdskyrkan är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad