Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Karduansmakargatan 11 B, Svenska Dagbladets tryckeri. Tidningssidor på väg genom tryckpressen

Uppdaterad