Text
Författare: Fredriksson, Göran, Jermsten, Elisabet. Stockholms stadsmuseum

Adolf Fredriks kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Göran Fredriksson]

”Kung Adolf Fredrik lade grundstenen till Adolf Fredriks kyrka 1768. Invigningen skedde 1774. Viss inredning saknades då liksom den slutgiltiga taktäckningen och tornet. Arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz (1716–96) har ritat kyrkan liksom tornet, vilket byggdes 1776–83. Adelcrantz hör till sin tids främsta arkitekter i landet. /.../ 1893 påbörjades en genomgripande renovering av Adolf Fredriks kyrkas interiör, ledd av arkitekten Agi Lindegren (1858–1927).”

Adolf Fredriks kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad