Foto

Stora Nygatan 30. Schönfeldska huset, byggnadsdetalj

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Reklamtryck. H. Asch & Co. Sängkläders Etablissementer

Reklamtryck. H. Asch & Co. Sängkläders Etablissementer