Text
Författare: Fredriksson, Göran, Jermsten, Elisabet. Stockholms stadsmuseum

Allhelgonakyrkan / [text: Elisabet Jermsten ; foto Göran Fredriksson]

"Allhelgonakyrkan byggdes och invigdes 1918. Ritningarna utfördes av arkitekten Joel Norborg (1880–1971), som i Stockholm bl a har ritat fasaden till huset på Kungsgatan 4–10 och två kvarnbyggnader vid Saltsjökvarn."

Allhelgonakyrkan är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad