Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Kungliga slottet. Nio biskopar besöker kung Gustaf VI Adolf. Fr. v. E. Malmeström, G. Hultgren, J. Cullberg, B. Jonzon, G. Aulén, Y. Brilioth, A. Runestam, M. Björkquist och B. Giertz

Uppdaterad