Text
Författare: Jermsten, Elisabet, Johansson, Ingrid (f. 1950). Stockholms stadsmuseum

Bromma kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

"Bromma kyrkas första byggnadsperiod ägde rum under 1100-talets andra hälft, från 1160–70-talet. Den rundkyrka som uppfördes då fick troligen sitt långhus under 1400-talets senare del, med kalkmålningar av Albertus Pictors skola. Sakristian mot norr byggdes också under medeltiden. Gravkor tillkom under 1700-talet mot norr och öster. Det nuvarande vapenhuset stod klart 1968."

Bromma kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad