Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Medborgarhuset. Språklärare undersöker möjligheten att lära sig engelska med hjälp av Linguaphone metoden. En kostymklädd man håller i en mikrofon av märket Luxor

Uppdaterad