Foto

Lantbruksakademiens gård vid Mäster Samuelsgatan 47