Foto

Sergelhuset, ett pari av trapphuset i första våningen