Foto

Isolering av grund till husbygge pågår i småstugeområde