Foto

Hantverkargatan 78. Arbetsledarnas hus. Huset är byggt 1956