Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Provisoriska bostadshus uppförda i Stadshagen av staden

Uppdaterad