Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Provisoriska bostadshus uppförda i Stadshagen av staden

Uppdaterad