Foto

Slottet från Fersenska Terrassen. Vedupplag i Södra Blasieholmshamnen (nu Strömkajen)