Foto

En man hämtar vatten på Lilla Gråbergsgatan. En nu igenlagd gata som gick genom kv. Berget