Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Gårdsinteriör, Mariagatan 14. Mariagatan igenlades 1955, en del av gatan är nu Peter Myndes Backe

Uppdaterad