Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Tävling i stenografi. Melinska stenografförbundets traditionella säkerhetstävling ägde rum på ett femtontal platser i landet. Fr.v. fröken Ingrid Andersson, fru Renée Hedsén och Maja Thorén.

Uppdaterad