Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Västerlånggatan söderut från Mynttorget

Uppdaterad