Foto

Text på dörren till Karolinska institutets bårhus