Foto

Skolungdomar på skidutflykt till Hammarby sjö vid 1900-talets början