Foto

En folksamling på Ladugårdsgärdet ser på flyguppvisning. I bakgrunden skymtar Borgen