Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen 4 A, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Förhandlingar om stuveriarbetarnas avtal. Stuverikonflikten har lett till strejk i hamnarna

Uppdaterad