Foto

Mäster Samuelsgatan 47, Lantbruksakademien. Högerns kvinnliga medborgarskola i akademiens högtidssal