Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadsgårdshamnen: Östra delen

Uppdaterad