Foto

Gårdsinteriör ifrån Clarence von Rosens palats, Strandvägen 55