Foto

Brunkebergstorg. Brunkebergspumpens nedre del. Pumphuset flyttades till Stortorget 1953