Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör av Svenska Dagbladets tryckeri med tryckpress, Karudansmakargatan 11

Uppdaterad