Foto

Kursverksamhet vid Stockholms Högskola 1951. Skulptering i lera