Svartvitt vy på lastbåt från kajen
Foto

Stadsgårdshamnen: Lossning av m/s Gute

Bild från hösten 1955.