Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms stads paviljong, detalj av västra fasaden på Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården

Uppdaterad