På en scen sitter en kvinna och spelar på en flygel och en man på en cello. Nedanför scenen sitter åhörare, både män och kvinnor.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Arbetareinstitutet, Klara Norra Kyrkogata 8. Musikunderhållning.

Stockkholms arbetareinstitutet grundades på 1880-talet. Här hölls populärvetenskapliga föredrag med stor bredd på ämnena. Religion och politik undveks dock. Målgrupp var arbetare och särskilt människor med liten eller ingen utbildning. Förhoppningen var att kunna stärka dessa grupper med hjälp av lättillgänglig kunskapsförmedling.

Uppdaterad